Activiteit: Ninja Kids – basisschool Bloemhof, maart 2009

Marco Verheij is in zijn hoedanigheid als budoleraar door ons in maart
2009 gevraagd om een serie lessen van onze judolerares over te nemen. De
achterliggende gedachte was een kennismaking met allerlei technieken en
werkvormen waardoor de leerlingen van onze basisschool Bloemhof in
Rotterdam Zuid meer in balans kunnen komen. Deze lessen vormen een
onderdeel van een driejarig programma waarin ze naast judo ook filosofie
krijgen, gezamenlijk eten en koken en in de wijk tuinieren. Dit alles om
ze beter in hun vel te krijgen. Het programma heet dan ook Fysieke
Integriteit. Marco’s aanpak met de balansoefeningen paste daar uitstekend
in. Zijn omgang met de leerlingen was uiterst relaxed en hij pakte de
sfeer snel op wat de lessen ten goede kwam.

Prof. Dr. Henk Oosterling (projectcoördinator Fysieke Integriteit)